Påsketilbud på storhytte «Hovedhuset»; 12 personer, 5 døgn, kr. 7.900,-